Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức & Sự kiện | Ngân hàng điện tử | Khách hàng cá nhân | Khách hàng doanh nghiệp | Hướng dẫn thủ tục | Lãi suất tiền gửi | Tra cứu số dư | Liên hệ
Mạng lưới hoạt động
Khách hàng doanh nghiệp
Khách hàng cá nhân
Lãi Suất Tiền Gửi
  Áp dụng từ ngày 24/11/2017

  Kỳ hạn

  Lãi suất

  Không kỳ hạn

  0,30%/năm

  01 tuần

  0,30%/năm

  02 tuần

  0,30%/năm

  01 tháng

  4,20%/năm

  02 tháng

  4,30%/năm

  03 tháng

  4,80%/năm

  04 tháng

  4,80%/năm

  05 tháng

  5,00%/năm

  06 tháng

  5,30%/năm

  07 tháng

  5,30%/năm

  09 tháng

  5,50%/năm

  12 tháng

  6,50%/năm

  13 tháng

  6,50%/năm

  18 tháng

  6,50%/năm

  24 tháng

  6,50%/năm

  Chi tiết »

Bảng giá chứng khoán
HoSTC HaSTC
CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Thống kê
Đang online: 4
Hôm nay: 151
Hôm qua: 326
Tuần này: 1,502
Tuần trước: 2,034
Tháng này: 46,494
Tháng trước: 51,006
Tất cả: 562,818
width='738'

Trang Tin Tức
QUY ĐỊNH MỚI VỀ LÃI SUẤT CHO VAY NGOẠI TỆ ÁP DỤNG TỪ 12/7/2012
Căn cứ văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Viết tắt: Ngân hàng Nông nghiệp) Việt Nam “V/v Qui định lãi suất cho vay ngoại tệ”;

Căn cứ tình hình huy động vốn và cho vay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang quy định lãi suất cho vay ngoại tệ như sau:

1- Lãi suất cho vay ngoại tệ bằng đồng đô la mỹ (USD)

- Cho vay ngắn hạn: 7,0%/năm.

Trong đó: lãi suất cho vay ngắn hạn áp dụng đối với khách hàng xuất khẩu có bán ngoại tệ tương ứng cho Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (bao gồm cả khách hàng nhập khẩu để chế biến hàng xuất khẩu) là 6,0%/năm.

- Cho vay trung hạn: 8,5%/năm.

- Cho vay dài hạn: 9,5%/năm.

2- Lãi suất cho vay ngoại tệ bằng đồng Euro (EUR)

- Cho vay ngắn hạn: 6,5%/năm.

- Cho vay trung hạn: 7,0%/năm.

3- Lãi suất nợ quá hạn: Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất ghi trên hợp đồng tín dụng hoặc giấy nhận nợ.

4- Tổ chức thực hiện

- Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 12/7/2012, các qui định trước đây của Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về lãi suất cho vay ngoại tệ trái với văn bản này hết hiệu lực thi hành.

- Đối với các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết đến ngày văn bản này có hiệu lực, các đơn vị được tiếp tục thực hiện theo lãi suất ghi trên hợp đồng tín dụng hoặc có thể thỏa thuận với khách hàng để điều chỉnh lãi suất theo quy định tại văn bản này.

16/07/2012

Tin tức liên quan